لویالتی وفاداری مشتریان

شرکت خاتم توس تولید کننده دستگاه های پوز بانکی و سوئیچ های لویالتی وebankو سخت افزار های بانکی

لویالتی وفاداری مشتریان

شرکت خاتم توس تولید کننده دستگاه های پوز بانکی و سوئیچ های لویالتی وebankو سخت افزار های بانکی

شرکت خاتم توس تولید کننده دستگاه های پوز بانکی و سوئیچ های لویالتی وebankو سخت افزار های بانکی؛شرکت خاتم توس با تکیه بر نیرو های نخبه داخلی و بر رویه اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال توانسته است دستگاه های پوز بانکی و سوئیچ های لویالتی و ebank و سخت افزار های بانکی را تولید و طراحی میکند.

بایگانی


گروه مهندسی خاتم توس  که شامل مرکز فرهنگی دیجیتال توس  و شرکت خاتم توس  میباشد.با تکیه بر مهندسان و نخبگان داخلی و باتوجه به سابقه 10 ساله خود مبنی بر اقتصاد مقاومتی و اشتغال  طراحی و تولید دستگاه های لویالیتی و بانکداری را به ثمر رسانده است.
که نمو نه های  آن شامل کارت1- هوشمند کشاورزی 2- سوئیچ بانکی و لویالیتی 3-کارت اعتباری خرید و فروش محصولات کشاورزی4-کارتخوان و دستگاه های پوز ایرانی /تولید ملی5-طرح مدیریت کلان فناوری اطلاعات وارتباطات گردشگری مذهبی 6- طرح کاهش مصرف گاز(طرح جدید و ابتکاری شرکت خاتم توس7-کارتخوان های تولید ملی با توجه بهرویکرد اقتصاد مقاومتی8-طرح مدیریت کلان فناوری اطلاعات وارتباطات فرهنگی ) 
و... میباشد
فیلمهای آن به قرار زیر میباشد.


مدیریت کلان فن آوری اطلاعات و ارتباطات فرهنگی مذهبی mic
https://www.aparat.com/v/2NGTZ

کارت هوشمند کشاورزی
https://www.aparat.com/v/TIxdN

سوئیچ بانکی و لویالیتی  loyalityو ای بانک E-Bank

ttp://www.aparat.com/v/t6sUk

کارت اعتباری خرید و فروش محصولات کشاورزی

http://www.aparat.com/v/6WRid

کارتخوان و دستگاه های پوز ایرانی /تولید ملی

http://www.aparat.com/v/HwLv3

طرح مدیریت کلان فناوری اطلاعات وارتباطات گردشگری مذهبی

http://www.aparat.com/v/zUBwg

پوزهای ایرانی (طراحی و تولید و ساخت سخت افزارهای بانکی)

http://www.aparat.com/v/aFC2o

کاهش مصرف گاز(طرح جدید و ابتکاری شرکت خاتم توس)

http://www.aparat.com/v/noIdP

 تولید و ساخت پوزهای بانکی در ایران(پوزهای ایرانی)

http://www.aparat.com/v/MOlkb

پوزهای ایرانی (طراحی و تولید و ساخت سخت افزارهای بانکی)

http://www.aparat.com/v/Fn9iu

تولید و ساخت پوزهای بانکی در ایران(پوزهای ایرانی)

http://www.aparat.com/v/6Piln

 تولید و ساخت پوزهای بانکی در ایران(پوزهای ایرانی)

http://www.aparat.com/v/FfBhm

طراحی و تولید سخت افزار های جدید بانکی و پوزها و دستگاه های کارتخوان با جدید ترین روشها با رویکرد اقتصاد مقاومتی

http://www.aparat.com/v/ka0b5

کارت هواداری ورزشی و فرهنگی

https://www.aparat.com/v/IrWS7

شرکت خاتم توس